Status prawny jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Plac Mickiewicza  13  jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;
  2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
  3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.