Sposoby załatwiania spraw
w Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

1.Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat szkoły. Sprawy można wnosić osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem.
2.Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
3.Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Ponadto sekretariat szkoły udziela telefonicznej informacji o możliwości i terminie spotkania z dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami.

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30