Status prawny jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Plac Mickiewicza  13  jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;
  2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
  3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Opracował/a Magdalena Darasz
Opublikował/a Magdalena Darasz w dniu 2014-10-29 13:51:48
Ostatnia zmiana: Magdalena Darasz w dniu 2014-10-29 13:53:29
Zmiana: Aktualizacja
Liczba odsłon: 2381
pokaż całą historię zmian