prefix; $rows[0]->ID; $sql="SELECT pz.id_user, pz.timeZmiany, tz.typZmiany FROM ".$prefix."historiaZmian pz, ".$prefix."typZmiany tz WHERE pz.id_post =".$_GET['post']." AND tz.id = pz.id_zmiany ORDER BY pz.id DESC"; $rows = $wpdb->get_results($sql); if(empty($rows[0]->typZmiany)) { return 'brak zmian'; } else { echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $x=1; foreach($rows as $r) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
Historia zmian dokumentu
"; echo "lp"; echo ""; echo "Zmiana"; echo ""; echo "Data zmiany"; echo ""; echo "ZmieniƂ"; echo "
"; echo $x++; echo ""; echo $r->typZmiany; echo ""; echo $r->timeZmiany; echo ""; echo WPgetfirstanme('first_name',$r->id_user).' '.WPgetfirstanme('last_name',$r->id_user); echo "
"; } //echo $_GET['post']; //global $post; //echo $post->ID; ?>